Trans El Matic får ny ägare i form av Ernströmgruppen!

Se presentation!

Från idé till färdig lösning

Vi arbetar i huvudsak som produkt- och systemleverantör av el-utrustningar – med konstruktion och tillverkning av produkter inom

 

  • Automatikutrustningar
  • El-centraler
  • Lågspänningsställverk

 

Våra kunder finns främst bland entreprenörer inom el-, styr- och automationsteknik, men vi arbetar även direkt med t.ex. kommunala energibolag, el-konsulter och med industrin. 


Vi är fabrikatsobundna och kan därför alltid erbjuda den bästa lösningen till våra kunder. Våra samarbetspartners och leverantörer har marknadens bästa produkter och en hög servicegrad, precis som vi själva.

Att all kompetens inom så väl automatikutrustningar som el-centraler och lågspänningsställverk finns samlad under ett och samma tak är en av våra styrkor. Informationsvägarna är korta och erfarenhetsutbytet nära – vi drar ständigt nytta av kunskap från våra olika kompetensområden när vi konstruerar nya produkter och lösningar.

Vi kan också bistå med konsultation inom el-tekniska frågor och åta oss uppdrag med varierande omfattning. Antingen ni kommer till oss med tydliga önskemål och en färdig konstruktion – eller bara har utkastet till en idé. Vi tar vid där Ni önskar och arbetar fram en färdig produkt.

 

 

 
Trans El Matic

Hela vägen från första kontakt
till godkänd leverans!