Om oss

 

Trans El Matic grundades 1979 och har sedan dess vuxit till dagens verksamhet med ett 30-tal anställda. Vi finns sedan mitten av 80-talet på Haga i Jönköping där vi idag har 2500 kvadratmeter moderna och nyrenoverade lokaler där vi bedriver vår verksamhet.

Vår målsättning är att ständigt söka innovativa och effektiva lösningar till våra kunder. Vi strävar oavbrutet efter att fördjupa vår kompetens och effektivisera produktionen. Våra styrkor ligger framförallt i en samlad gedigen kompetens, ett personligt bemötande, vår höga kvalitet och våra korta leveranstider. Snabba leveranser får dock aldrig resultera i ett sämre resultat. Vi ska alltid tillhandahålla hög kvalitet – till rätt pris!

 Teknisk problemlösare

Elteknisk problemlösning är något av vår specialitet, vi värnar om att alltid hålla en hög servicegrad och en nära personlig relation till våra kunder. Vår strävan är att du inte har mer än en kontaktperson på vägen från första kontakten till godkänd leverans! Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och arbetar aktivt med kompetensutveckling av all personal. Våra produkter är självfallet CE-märkta, vi följer gällande föreskrifter och ställer höga krav på elsäkerhet och spårbarhet, och att allt slutprovas innan det godkänns för leverans.

 TEM Entre
Trans El Matic

Hela vägen från första kontakt
till godkänd leverans!